Konsultacijos statybos užbaigimo, nebaigtos statybos, statinių registravimo ir kitais klausimais.

Techninės, teisinės konsultacijos statybų, teritorijų planavimo, žemės srityse.

Statybos plačiąja prasme prasideda nuo svarstymų kokį žemės sklypą pirkti ir ką jame būtų galima pastatyti, o baigiasi jau pastatyto statinio registravimu Nekilnojamojo turto registre. Tame tarpe yra daugybė procedūrų ir dokumentų, bei tenka susidurti su įvairiausiais iššūkiais.

  • siekdami padėti susigaudyti šiame procese, profesionaliai įvertiname situaciją (dokumentus, duomenis, aplinkybes), pateikiame visapusiškai naudingus sprendimus, kurie patenkintų klientų lūkesčius.
  • vertiname nekilnojamojo turto įsigijimo ir vystymo rizikas, parengiame veiksmų planą bei padedame jį įgyvendinti.
  • atstovaujame valstybės ir savivaldybių institucijose, įmonėse, įstaigose siekiant išspręsti teisinius ginčus. Užtikriname geriausią ginčo sprendimo būdo pasirinkimą atsižvelgiant į kliento poreikius bei interesus.

Mūsų stiprioji pusė

Puikiai išmanom teisės aktus teritorijų planavimo ir statybos srityse bei teismų praktiką.

Mūsų kolektyvo nariai ankstesnėse darbovietėse sukaupė didelę patirtį tiek rengiant, tiek dalyvaujant rengime Statybos įstatymo, Teritorijų planavimo įstatymo, Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo bei juos įgyvendinančių teisės aktų nuostatas, tiek praktiškai taikant minėtus teisės aktus (statybos leidimų, pažymų, deklaracijų, patikrinimų aktų išdavimo organizavimas, jų teisėtumo tikrinimas, skundų nagrinėjimas, taikos sutarčių pasirašymas teisminiuose procesuose ir kt.), tiek vykdant veiklas statinių projektavime, statybų aikštelėse.

Atsižvelgiant į tai, kad statiniai gali būti statomi įvairios paskirties bei įvairiose teritorijose, gerai žinome specialius įstatymus (Nekilnojamojo kultūros paveldo, Saugomų teritorijų, Žemės, Miškų, Žemės gelmių, Aplinkos apsaugos, Visuomenės sveikatos priežiūros, Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų ir kt.) bei juos įgyvendinančius teisės aktus.

Nepriekaištingai išmanom valstybės ir savivaldybės institucijų administracinius procesus išduodant statybos užbaigimo aktus, statybos leidimus, planuojant teritorijas bei kitus dokumentus, siekiant gauti statybos leidimą, siekiant patvirtinti teritorijų planavimo dokumentą, siekiant registruoti statinį, specialiąsias sąlygas ar juridinius faktus Nekilnojamojo turto registre ir kt.