VšĮ "Statybos ir projektavimo sisteminimo centras" savo veiklą vykdo nuo 1992 metų. Turėdami 30 metų patirtį galime geriausiai įsiklausyti į savo klientų poreikius, spręsti jų individualius iššūkius.

Esame aukštą kvalifikaciją turintis kolektyvas, sukaupęs didelį žinių bagažą ekspertavimo, projektavimo, statybų vykdymo, žemės, teritorijų planavimo ir statybų konsultavimo srityse.

Įstaigos darbuotojai - įvairių sričių specialistai: ekspertai, projektuotojai, techniniai prižiūrėtojai, statybos darbų vadovai, statybos ir aplinkos inžinieriai. Taupydami Jūsų laiką, darbus atliekame operatyviai visoje Lietuvoje. Teikdami visą paslaugų paketą, mes sumažiname netinkamos kokybės ir finansinių nuostolių riziką.

Mūsų stiprioji pusė:

Puikiai išmanom teisės aktus teritorijų planavimo ir statybos srityse bei teismų praktiką.

Mūsų kolektyvo nariai ankstesnėse darbovietėse sukaupė didelę patirtį tiek rengiant, tiek dalyvaujant rengime Statybos įstatymo, Teritorijų planavimo įstatymo, Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo bei juos įgyvendinančių teisės aktų nuostatas, tiek praktiškai taikant minėtus teisės aktus (statybos leidimų, pažymų, deklaracijų, patikrinimų aktų išdavimo organizavimas, jų teisėtumo tikrinimas, skundų nagrinėjimas, taikos sutarčių pasirašymas teisminiuose procesuose ir kt.), tiek vykdant veiklas statinių projektavime, statybų aikštelėse.

Atsižvelgiant į tai, kad statiniai gali būti statomi įvairios paskirties bei įvairiose teritorijose, gerai žinome specialius įstatymus (Nekilnojamojo kultūros paveldo, Saugomų teritorijų, Žemės, Miškų, Žemės gelmių, Aplinkos apsaugos, Visuomenės sveikatos priežiūros, Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų ir kt.) bei juos įgyvendinančius teisės aktus.

Nepriekaištingai išmanom valstybės ir savivaldybės institucijų administracinius procesus išduodant statybos užbaigimo aktus, statybos leidimus, planuojant teritorijas bei kitus dokumentus, siekiant gauti statybos leidimą, siekiant patvirtinti teritorijų planavimo dokumentą, siekiant registruoti statinį, specialiąsias sąlygas ar juridinius faktus Nekilnojamojo turto registre ir kt.